เรื่องเสี่ยวเมื่อครั้งยังมีแฟนคนแรก

เบื่อใครเป็นเหมือนกันบ้าง ถ้าจะพูดถึงเรื่องบนเตียง […]