ประวัติ “Nils Kuesel” ดารานายแบบสุดหล่อ ผู้ติดตามInstagram ถึง 1.8 ล้านคน

Nils Kuesel   ชื่อจริง Nils Kuesel ชื่อเล่น Nils มีชื่อเสียงในฐานะ ดารา นายแบบโซเชียลมีเดีย อายุ อายุ 23 ปี วันเกิด 5 กุมภาพันธ์ 2000 บ้านเกิด เยอรมนี ราศี ราศีกุมภ์ เชื้อชาติ ผสม สัญชาติ เยอรมัน ศาสนา ศาสนาคริสต์ ส่วนสูง…